2017
04
Samstag November

10 JAHRE NYLON

Sass Karlsplatz 1, 1010 WIEN
Map
Einlass: 23:00 Uhr Beginn: 23:00 Uhr
  • Abendkasse 0.00
  • Vorverkauf 0.00
  • Clemens Figo [Nylon] 
  • Felix Wolf [Nylon] 
  • Camilo Auersperg
  • Stephan Karner aka Special K [Nylon] 
  • Moritz Fiebinger aka Bacon Jam [Nylon] 
  • Badmon ZZ aka Zahra Khan [Nylon]